บริการ ทุนเรือนหุ้น

 • เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • ฝากประจำทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • เมื่อฝากครบระยะเวลาต่อเนื่อง 6 เดือน สมาชิกสามารถยื่นขอสินเชื่อกับสหกรณ์ได้ มีเงินปันผลทุกสิ้นปีบันชีสหกรณ์
ดาวโหลดใบสมัคร

เงินฝาก มูฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)

 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 5000 บาท
 • มีเงินปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ 12 เดือน
ดาวโหลดใบสมัคร

เงินฝาก วาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์)

 • เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • ฝาก-ถอน ได้ตลอดวันทำการ
 • เป็นการออมเพื่อสหกรณ์รักษาให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน
 • หลักประกันสินเชื่อกับสหกรณ์ได้
ดาวโหลดใบสมัคร

เงินฝาก เพื่อฮัจย์และอุมเราะห์

 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500 บาท ฝากครั้งต่อไป ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • ไม่สามารถฝากถอนกรณีอื่นได้ นอกจากเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์
 • ใช้เป็นหลักประกันยืมเงินสหกรณ์ได้
ดาวโหลดใบสมัคร

เงินฝาก เพื่อยุวชน

 • เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
 • ฝากประจำต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • มีทุนการศึกษาทุกสิ้นปีบัญชีสหกรณ์
 • หลักประกันสินเชื่อกับสหกรณ์ได้
ดาวโหลดใบสมัคร

Copyright©. BARAKAH ISLAMIC SEVICE CO-OPERTIVE LTD All right reserved.