อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภันฑ์ทางการเงินอิสลาม ณ.สหกรณือิสลามอิบนูอัฟฟานปัตตานี

สัมนา ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามยุคใหม่ ณ.ภัตาคารซามี่คิดเช่น จ.สงขลา

รอมฏอนสัมพันธ์

บริจาคของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ฟุตบอลการกุศล เพื่อเด็กกำพร้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภันฑ์ทางการเงินอิสลาม ณ.สหกรณือิสลามอิบนูอัฟฟานปัตตานี

ออกจุดบริการ(โมบาย)

มอบปุ๋ยแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตร

เยี่ยนเยือน และศึกษาดูงาน ณ.สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ.สตูล

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์อัลอามาน จ.สงขลา

ศูนย์เรียนรู้วิชาแพะบ้านนาตีน กระบี่ จากปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกสหกรณ์บารอกะฮฺอิสลามจำกัด

สหกรณ์บารอกะอิสลามจำกัดร่วมกับสถาบันอัสลามมหาวิทยาลัยฟาฎอนีและกลุ่มอัลกุดส์และ อสม.ตำบลบ่อแสน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ สนามหญ้าเทียมบ้านทุ่งสปอร์ตเซนเตอร์

Copyright©. BARAKAH ISLAMIC SEVICE CO-OPERTIVE LTD All right reserved.